• شرکت سپاهان ماشین
  شرکت سپاهان ماشین
 • برش عمودی - تک برش
  برش عمودی - تک برش
 • ترانسفرکار - فینگرکار
  ترانسفرکار - فینگرکار
 • برش گروهی - میز تغییر جهت
  برش گروهی - میز تغییر جهت
 • الواتور - انبار پالت
  الواتور - انبار پالت
 • میز فاصله انداز
  میز فاصله انداز
 • الواتور - ترانسفرکار
  الواتور - ترانسفرکار
 • میز داخل الواتور - میز پر کن
  میز داخل الواتور - میز پر کن
 • مجموعه میز
  مجموعه میز
 • پالت گذار - برش گروهی
  پالت گذار - برش گروهی
 • نوار تخلیه - میز دو غواص
  نوار تخلیه - میز دو غواص
 • دیگ مولد هوای گرم - پنکه سیرکولاسیون
  دیگ مولد هوای گرم - پنکه سیرکولاسیون
 • مشعل گازسوز - ونتیلاتور
  مشعل گازسوز - ونتیلاتور
 • فن مشعل تکی - مشعل تکی
  فن مشعل تکی - مشعل تکی

آخرین پروژه ها