کارخانه آجر ماشینی سفالین کار یزد با حجم تولید روزانه 300 تن انواع محصولات آجر و سفال

قابلیت تولید انواع آجر نما و تیغه و بلوک به صورت همزمان 

سیستم جابجایی محصول با استفاده از سینی 

زمان راه اندازی 1392.05.28

 

 

 

                   

 

 

 

                                          

 

 

 

آخرین پروژه ها